Rønnerbussen
RønnerbussenRønnerne er et lavtliggende ca. 4000 tønder land stort område, som flere gange bliver oversvømmet af Kattegats bølger, som igen trækker sig tilbage og efterlader saltvand i brøndene, som er gravet netop med det formål at opsamle saltvand, som anvendes til saltsydningen, som er blevet et tilløbsstykke af de mange turrister, der gæster Læsø.