Frederikshavn Kunstmuseum


Frederikshavn Kunstmuseum er et af de få europæiske - og nordens eneste - museum for exlibriskunst. Foruden at beskæftige sig med kunst på papir, har museet til opgave at vise skiftende udstillinger af dansk og udenlandsk nutidskunst. Museet har også en samling af lokal kunst med hovedvægt på Karl Bovin, en af Danmarks store landskabsmalere.
Blandt disse tre områder er det exlibris- kunsten, som placerer museet internationalt, bl.a. gennem samarbejde med andre europæiske museer og samlinger. Dette samarbejde resulterer i inernationale konkurrencer og temaudstillinger, hvis resultater i de senere år er vist så langt væk som i Japan. Frederikshavn Kunstmuseum er hjemsted for Den Danske Exlibrisfond, som rummer en af verdens største samlinger på området på linie med British Museum, London eller Yale University, USA.
Frederikshavn Kunstmuseum
Parallelvej 14
9900 Frederikshavn