Bangsbo Museum
Bangsbo MuseumBangsbo Hovedgård har levet en omskiftelig tilværelse, både hvad angår arkitektur og ejere.
Siden 1364, hvor Bangsbo blev nævnt første gang i et brev af 13. april, er der et utal af gange blevet bygget op og revet ned, og hele 49 gange har man skullet udfærdige et nyt ejerbrev.
I dag er alle bygningerne indrettet til udstillingsbrug. I søfarts-afdelingen ses det unikke Ellingåskib fra 1163, skibsmodeller og motorer samt marinarkæologi. Ladegårdens nordlænge rummer Det Jyske Modstandsmuseum, som efter en omfattende nyopstilling blev indviet 4. maj 2000. Den stråtækte bindingsværkslade huser en unik
Bangsbo Museum & Arkiv
Dr. Margrethes Vej 6
9900 Frederikshavn