Lindholm Høje Museet
Lindholm Høje MuseetLindholm Høje Museet Gravpladsen på Lindholm Høje er et af Danmarks smukkeste fortidsminder fra yngre jernalder og vikingetid. Flere hundrede stensætninger markerer brandgravene. Fra toppen af bakken er der en formidabel udsigt over Limfjorden, der allerede i oldtiden var af stor betydning. Ved de store udgravninger i 1950’erne blev også dele af landsbyen og en nypløjet mark fra vikingetiden udgravet. I slutningen af vikingetiden blev hele området dækket af flyvesand og derfor bevaret til vore dage.

Museet viser de arkæologiske fund fra de store udgravninger på stedet. På en utraditionel måde fortælles historien om, hvordan man i jernalder og vikingetid levede og døde på Lindholm Høje. De originale oldsager er udstillet sammen med rekonstruktioner, panoramaer, illustrationer, kort og tekst, så der både er mulighed for en umiddelbar oplevelse og for en saglig fordybelse. Der berettes også om verden uden for Lindholm Høje.
Lindholm Høje Museet
Vendilavej 11
9400 Nørresundby